Avtalevilkår

Avtalen er løpende, med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist, og fornyes automatisk hver 1. januar.

Abonnement på www.prosjekthjelper.no gir tilgang for et ubegrenset antall brukere i kommunen/foretaket/virksomheten.

For å bli godkjent som abonnent/oppdragsgiver i denne avtalen er den registrerte en kommune, kommunalt foretak eller fylkeskommune.

Roller og rettigheter: I NKF Prosjekthjelper finnes følgende roller:

  • 1) Administrator
  • 2) Prosjektleder
  • 3) Prosjektgruppe
  • 4) Brukergruppe

Oppdragsgiver velger en administrator som først får tilgang. Vedkommende er såkalt superbruker, og får administratorrettigheter til å opprette tilgang til sine prosjektledere.

Hver kommune/foretak/virksomhet kan opprette så mange prosjektledere den vil. Prosjektleder kan så opprette sine kontaktpersoner, tildele dem roller, og er også ansvarlig for å opprette bygg og velge hvem som skal få tilgang til de enkelte byggene. De øvrige to rollene (Prosjektgruppe og Brukergruppe) kan få lesetilgang, skrive kommentarer og legge inn dokumenter/bilder. Rolle Prosjektgruppe kan være alle interne og eksterne rådgivere, og rolle Brukergruppe kan være interne fra virksomheten, vaktmestere, renhold, frivilligheten m.m.

Kommunen/foretaket/virksomheten er eier av sine dokumenter.

Support betales etter egne tilleggssatser

Samtlige priser er i henhold til gjeldende prisliste og vil være gjenstand for generelle prisjusteringer. Fakturering skjer årlig og forskuddsvis.